Magia Tarota

Tarot potrafi odpowiedzieć na pytania z każdej dziedziny naszego życia.. Karty możemy pytać o:

 • miłość, relacje partnerskie i w ogóle relacje międzyludzkie, (Jak ułoży się mój obecny związek ?)
 • pracę, karierę, pieniądze (Czy obecna praca zawodowa przyniesie korzyści finansowe?)
 • nasze zdrowie i rozwój osobisty
 • a także jaka decyzja będzie dla nas najlepsza, jaką ścieżkę w życiu wybrać etc.
Jeżeli chcą Państwo zapytać Tarota o radę proszę przeczytać zakładkę

 Zamówienia wróżby

Postaw Tarota online
Informacje o Tarocie

Talia Tarota składa się z 78 kart i podzielona jest na dwie zasadni­cze części, zwane „arkanami" od łacińskiego słowa arcanum — wtajemni­czenie. Część pierwsza to Major Arkana (Wielkie Wtajemniczenie). Za­wiera ona 22 karty (atuty) oznaczone numerami od 0 do 21, przy czym do XVI wieku przyjęło się numerować je cyframi starorzymskimi, gdzie zamiast IV występuje IIII, zamiast IX—VIIII, analogicznie w wypadku czternastki (XIIII) l dziewiętnastki (XVIIII). Major Arkana otwiera kar­ta Głupiec (numer 0), a kończy karta Świat (numer XXI). Pozostałe karty przedstawiają sobą całą gamę symboli i postaci. Pod obrazkami widnieją napisy — tytuły kart. W XVI wieku przeważały nazwy włoskie, później francuskie i angielskie... Czytaj dalej


Rodzaje wróżenie

3 karty

Jest to sposób na ekspresowe zbadanie danego problemu. Trzy karty symbolizują trzy okresy życia człowieka tj. jego przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.


Krzyż celtycki

Nakreśla schemat przyszłych zdarzeń na tle czynników zewnętrznych
 • karta 1 (chwila obecna)
 • karta 2 (przeszkody)
 • karta 3 (cel do realizacji)
 • karta 4 (wydarzenie minione i ich wpływ)
 • karta 5 (wpływy przeszłości)
 • karta 6 (przyszłość)
 • karta 7 (intencje pytającego)
 • karta 8 (wpływ otoczenia)
 • karta 9 (uczucia osobiste)
 • karta 10 (ostateczny wynik, rezultat )


Układ partnerski


  Dotyczy obojga partnerów. Odpowiada na pytania:
 • czy partnerzy pasują do siebie?
 • jak przedstawia się związek z daną osobą i jakie są rokowania?
 • jak są ze sobą uczuciowo związani?
 • co pomaga a co przeszkadza?

W układzie tym karty interpretuje się wierszami i kolumnami, a więc:
 • karty 3 i 2 mówią o wzajemnych uczuciach pomiędzy osobami
 • karty 5 i 4 mówią o wzajemnych wyobrażeniach partnerów
 • karty 7, 1 i 6 mówią o uczuciach dotychczas skrywanych, przy czym karta 1 jest swego rodzaju łącznikiem który pozwoli im te uczucia wyjawić
 • karty 8 i 9 mówią o tym czego należy spodziewać się po otoczeniu
 • karty 11 i 10 mówią o przyszłości dwojga ludzi.